Obec a okolí

Název obce Záhoří (dříve Zahoří) vznikl dle prvního kronikáře, řídícího učitele Josefa Kocha, pravděpodobně podle místa založení osady, to znamená za horou, čímž se rozumí vrch Záduší (516 m n m., jihozápadně od Záhoří směrem k Otavě). Podle zmínky z roku 1307 stával v Záhoří dvůr panský. Téhož roku přešlo spolu se Zvíkovem Záhoří do rukou Rožmberků.

Část obce "Dolní Záhoří" je vyhlášena vesnickou památkovou zónou lidové architektury – jsou zde zachovány stavby s prvky tzv. „selského baroka“.  Podobné stavby jsou i v dalších obcích katastru družstva.

Nejvýznamnější historickou dominantou regionu družstva je královský hrad Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí, na samém konci katastru, kde družstvo hospodaří, na soutoku řek Otavy a Vltavy. Zvíkov je nejvýznamnější raně gotický královský hrad v českých zemích. Nachází se na vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem Otavy a Vltavy. Ostroh byl osídlen již v době prehistorické; na přelomu letopočtu zde bylo významné, snad keltské hradiště. První zmínka o hradu je z r. 1234.                                   

Hrad Zvíkov
Kdo jsme                                
Znak a vlajka obceKde jsme
Rostlinná výroba

Živočišná výroba


Zpět na hlavní stránku  
                                     
  
                                                       
Významné obce katastru               
Obec Zahori

Obec Oslov
Obec Vlastec
Obec Vrcovice
Obec Zvíkovské Podhradí
Obec Vojníkov
Obec Temešvár
Obec Dolní Novosedly